فیلترهای سرامیکی

فیلترهای سرامیکی(Ceramic foam filters)

فیلترهای سرامیکی قطعاتی با تخلخل بالا، مقاوم در برابر دمای بالا، مقاومت زیاد در برابر خوردگی شیمیایی و سطح تماس بسیار زیاد (به دلیل تخلخل) می باشند که جهت حذف و فیلتراسیون ناخالصی های غیر فلزی از مذاب در حین مرحله ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرند.

فواید استفاده از فیلتر های سرامیکی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • کاهش ناخالصی ها و گازهای باقی مانده در قطعه ریخته گری شده، کاهش مقدار اغتشاش مذاب در زمان پرشدن قالب و کاهش عیوب سطحی قطعه ریخته گری شده
  • با حذف ناخالصی های موجود در مذاب خواص مکانیکی (استحکام کششی، ازدیاد طول و …) و همچنین کیفیت نهایی سطح محصول بهبود خواهد یافت.

فیلترهای سرامیکی بر اساس نوع مذاب به دو نوع فیلترهای سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری آلومینیوم و فیلتر های سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری چدن و فولاد تقسیم بندی می شوند.

فیلتز ها از نظر ابعاد در سایزهای مختلفی توسط تولید کنندگان تولید می گردند. از نظر تخلخل یا اندازه حفره های موجود در فیلتر ها معمولا سه نوع 10، 20 و  ppi 30مورد استفاده قرار می گیرد.