آلومینیوم و آلیاژ های آن

انواع آمیژان / آلیاژها و کاربردهای آنها

1-ورق آلومینیوم، نوار، فویل و آلیاژ آلومینیوم

در تولید ورق آلومینیوم، نوار و فویل با آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای اصلی دارای ترکیب یکنواخت و دانه بندی مناسب هستند. این ریز ساختارها می توانند خواص مکانیکی و عملکرد محصولات دیگر را بهبود ببخشند.

ورق، نوار و فویل آلیاژ آلومینیوم به طور گسترده در حمل و نقل، چاپ، بسته بندی مواد غذایی و دارویی، مبدل های حرارتی، برق و الکترونیک، دکوراسیون ساختمان و غیره استفاده می شوند.

2-لوله، میله / شمش، پروفیل، سیم آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم

لوله آلومینیوم، میله / شمش، پروفیل و سیم به طور گسترده در ساخت راه آهن، هوا فضا، صنایع دریایی، برق و الکترونیک و غیره استفاده می شود.

3-آلیاژ آلومینیوم ریخته گری

آلیاژ آلومینیوم ریخته گری به طور گسترده در ساخت اتومبیل سازی، هواپیما و ساخت سایر قطعات استفاده می شود.

آلومینیوم و آلیاژهای آن

شمش خالص  نمایش جزییات
شمش آلیاژی نمایش جزییات